Laboratorium Przekładu Międzykulturowego

STUDIA, ESEJE, DIALOGI, SPOTKANIA...

Z prac Laboratorium:

Ludwika Malewska-Mostowicz
JAK JEST MOŻLIWY MODEL POJĘCIA PARADOKSU?
ISBN 83-86765-15-1

Z KSIĄŻKI GDZIE JEST TEN KRAJ?..., T. I.

wstęp

Ludwika Malewska-Mostowicz
JAK MOŻLIWA JEST CODZIENNA PRACA NAD OCHRONĄ ŚRODOWISKA
PRZYRODY I KOMUNIKACJI?

część I: Posłanie ze świata ideału

Rozmówcą jest kompozytor i dyrygent Witold Lutosławski
POSŁANIE ZE ŚWIATA IDEAŁU / NIEPOWTARZALNY JĘZYK

Rozmowa z Panią Haliną Popławską - pisarką
MIĘDZY PARYŻEM A WILNEM

część II: Z historii czytane

Rozmowa z inżynierem Czesławem Karasewiczem
ŚLADAMI PIŁSUDSKIEGO I MICKIEWICZA

Rozmówcą jest Profesor Longin Majdecki
JAK JEST MOŻLIWA OCHRONA WARTOŚCI PRZYRODNICZO-KULTUROWYCH?

część III: Modele i rzeczywistość

Rozmowa z Ministrem Doktorem Jerzym Stanisławem Olędzkim
EDUKACJA: MODELE A RZECZYWISTOŚĆ

Rozmówcą jest Prezes Stanisław Sikora
PERFEKCJONIZM -- W PRACY BANKOWCA

część IV: Przekłady kultur i krajobrazów

Rozmowa z Profesorem Ministrem Andrzejem Grzywaczem
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA -- A OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozmówcą jest reżyser Henryk Baranowski
TRANSFORMACJE TEATRALNE

część V: Wymiary wolności

Rozmówcą jest reżyser Jan Machulski
SPLOTY HISTORII -- RELIGII -- SZTUKI

Rozmowa z Krzysztofem Kosteckim
ZAWSZE W PODRÓŻY

część VI: Jak możliwe jest porozumienie

Rozmowa z Ministrem Profesorem Markiem Rusinem
JAK MOŻLIWE JEST POROZUMIENIE?

Rozmówcą jest Dyrektor Grzegorz Szermanowicz
POCZTA POLSKA -- W KRĘGU TRADYCJI

część VII: Słowa - mity - horzyzonty

Rozmowa z maestro Robertem Satanowskim
SPLOTY KULTUR - PARADOKSY TRAGIZMU I NADZIEI
(W KRĘGU SYNTEZY SZTUK I TEATRU MUZYCZNEGO)

Rozmówcą jest Doktor Inżynier Andrzej Spława-Neyman
PARADOKSY EKOLOGII LASU

Rozmowa z Profesorem Jerzym Marchwińskim
ŚWIETLISTE SPOTKANIA

posłowie

Andrzej Grzywacz
JAK JEST MOŻLIWA EKOLOGIA
- JAKO NAUKA PRAKTYCZNA, ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM I DESTRUKCJI?

Ludwika Malewska-Mostowicz
PROBLEM PRZEKŁADU MIĘDZYKULTUROWEGO

Z KSIĄŻKI GDZIE JEST TEN KRAJ?..., T. II.

Rozmówcą jest Profesor Zdzisław Brodecki
"KTO ZABIŁ TO DRZEWO?"
(OCHRONA ŚRODOWISKA CZY OCHRONA WŁASNOŚCI CZŁOWIEKA?)

Rozmówcą jest Profesor August Everding
OPERY WAGNERA - OSTRZEGAJĄ PRZED LUDZKIM EGOIZMEM (SYMBOLE KATASTROF - ZAKORZENIONE W SYNTEZIE TWORZYW I SZTUK, W TEATRZE)...

Rozmowa z kompozytorem i pianistą - Panem Zygmuntem Krauze
W STRONĘ MUZYKI ISTOTNEJ

Rozmowa z Martą Ptaszyńską
BIOGRAFIA KOMPOZYTORA - JAKO PRACA, HISTORIA, TWORZYWO...

Rozmowa z Profesorem Witoldem Rudzińskim
ECHA WILNA - MUZYCZNE KORZENIE I HORYZONTY

Rozmowa z Profesorem Henrykiem Zimnym
DOKĄD ZMIERZA WSPÓŁCZESNE "METROPOLIS"?
(EKOLOGIA MIASTA - A PROBLEM RATOWANIA WARTOŚCI?)

Rozmowa z Panią Anną Chodakowską
O WSZECHSTRONNOŚCI WARSZTATU AKTORA (NA MOTYWACH ROZMOWY)

Rozmowa z inżynierem Andrzejem Łapińskim
TECHNIKA - A NIEZAWODNOŚĆ PRZEPŁYWU INFORMACJI ORAZ WARTOŚCI

Rozmowa z Prezesem Januszem Kozłowskim
CODZIENNA PRACA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM A ŚRODOWISKO

Rozmowa z Panią Grażyną Królak, Dyrektorem warszawskiego oddziału "Gromady"
MAGICZNE WYCIECZKI - PODRÓŻE W STRONĘ TAJEMNYCH WSPÓLNYCH KORZENI EUROPY I DALEKIEGO WSCHODU

Mówi Pan Maciej Pabisiak - Wiceprezes międzynarodowej organizacji ZWUT-SIEMENS
KILKA UWAG O TELEKOMUNIKACJI I POROZUMIENIU

Rozmowa z Panią Profesor Krystyną Ostrowską
ODKRYWANIE CZŁOWIEKA?

Rozmowa z Profesorem Bogusławem Pietrzakiem
KULTUROTWÓRCZA FUNKCJA BANKÓW

Rozmowa z maestro Michałem Straszewskim
ELEMENTARNY WSPÓLNY ŚWIAT - SZTUKI I WYOBRAŹNI

Rozmowa z Prezesem Mirosławem Millerem
KTO MYŚLI O PRZYSZŁOŚCI KOLEI - TEN MYŚLI EKOLOGICZNIE

Rozmowa z Dyrektorem Kazimierzem Karosem
POTRZEBY FINANSOWE TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH

Rozmowa z inżynierem Janem Kujawą
O TECHNICE I PATRIOTYZMIE

Rozmówcą jest Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - profesor Adam Jamróz
DIALOG NA MOTYWACH ROZMOWY: KORZENIE I HORYZONTY MIĘDZYKULTUROWEGO UNIWERSYTETU

TEKSTY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Ludwika Malewska-Mostowicz
THE MYTH OF THE NIBELUNGS

Ludwika Malewska-Mostowicz
PARADOXES AND DIALOGUES - AS AN INSTRUMENT OF CONFLICT PREVENTION

Ludwika Malewska-Mostowicz
ROOTS AND HORIZONS OF CONFLICT PREVENTION
AND DIALOGUE - PARADOX REMEDIUM

NOWOŚCI

Rozmowa z Profesorem Markiem Siewniakiem
POMIĘDZY OCHRONĄ ŚRODOWISKA A BIOSEMIOTYKĄ
(METODY "BUDOWANIA PÓL POŚREDNICH")

Rozmowa z Panią doktor medycyny Barbarą Lubiszewską
ROZWÓJ MEDYCYNY A NADZIEJE CHORYCH

Rozmowa z Ministrem Edukacji Kazimierzem Derą
DOŚWIADCZENIE PRZYRODNICZEJ I KULTUROWEJ RÓŻNORODNOŚCI
- A PRZYSZŁOŚĆ SZKOŁY (METODY "BUDOWANIA PÓL POŚREDNICH")

Rozmowa z Panią Gudrun Volkert
DOJRZEWANIE DOŚWIADCZENIA I OBRONA MIŁOŚCI

Rozmowa z Krystyną Szostek-Radkową
ŻYCIE MUZYKĄ I POTRZEBA TRADYCJI

Rozmówcą jest Profesor Günther Schneider-Siemssen
W KRĘGU MUZYKI RYSZARDA WAGNERA - KOSMICZNY TEATR PROJEKCJI

Rozmówcą jest Andrzej Saciuk
MUZYKA WAGNERA - PARADOKSY DOBRA I ZŁA...

Rozmówcą jest Franz Ferdynand Nentwig
KLUCZ DO PARADOKSÓW WŁADZY - OBRONA TWÓRCZOŚCI I ŚWIATŁA

Rozmówcą jest Dyrektor Doktór Ryszard Kokoszczyński
PYTANIA O OPTYMALNY MODEL BANKU

Rozmowa z Dyrektorem Markiem Parkotem
PRACA SKUTECZNA W TRADYCJI I WSPÓŁCZEŚNIE

Rozmowa z Agatą Sapiechą
MUZYKA DAWNA - KLUCZ DO TRADYCJI

Ludwika Malewska-Mostowicz
"Teatr muzyczny z Japonii - jako pomost pomiędzy kulturami..."

Ludwika Malewska-Mostowicz
"MODELE ROZSTRZYGANIA SPORÓW KONSUMENCKICH"


Copyright by
Ludwika Malewska-Mostowicz - Laboratory of Intercultural Translation
[Ostatnia modyfikacja: 21 lis
topada 2015 r.]


skrzynka

Adres e-mail: ludwika-m@kki.net.pl


[Strona główna | Informacja o Laboratorium | Teksty]