Rozmowa z inżynierem Andrzejem Łapińskim

TECHNIKA - A NIEZAWODNOŚĆ PRZEPŁYWU INFORMACJI ORAZ WARTOŚCI

 

SPIS TREŚCI

 

  1. Historia współpracy ZWUT / SIEMENS...
  2. W stronę - światowego poziomu techniki łączności...
  3. Nowoczesne przedsiębiorstwo - pośród twórczych relacji międzykulturowych...
  4. Spotkanie międzykulturowe - w kręgu - techniki i ekonomii, sztuki i wartości uniwersalnych...
  5. Promieniowanie - ze źródeł i horyzontów Wspólnego Świata...
  6. Słownik

 

1. Historia współpracy ZWUT / SIEMENS...

Ludwika Malewska-Mostowicz - Na początek - podajmy fakty historyczne...

Andrzej Łapiński - Proszę bardzo. W 1918 r. - tj. w roku uzyskania niepodległości przez Polskę - powołano do życia zakłady techniczne, które dały początek obecnym Zakładom Wytwórczym Urządzeń Telefonicznych.

W latach 50-tych - produkowano tu centrale systemu biegowego 32 A (dawny Strowger), a w latach 60-tych centrale krzyżowe typu Crossbar.

W roku 1972 - zakupiono we Francji licencję na produkcję central krzyżowych typu Pentaconta. Pentaconta - to był dobry - ale już ostatni system elektromechaniczny - wyprzedzający epokę elektroniczną oraz cyfrową w telekomunikacji.

L.M.M. - Od kiedy datujemy - istotny początek współpracy polskiej fabryki ZWUT z koncernem SIEMENS? Czy można wyróżnić istotne etapy tej współpracy?

A.Ł. - Spróbuję podać - rodzaj krótkiej historii fabryki ZWUT /SIEMENS.

Od 1990 - ZWUT

(1) rozpoczyna współpracę z SIEMENS-em - poprzez realizację zadań spółki "join venture".

(2) Następnie kształtuje się wspólnie organizm ekonomiczny w procesie prywatyzacji.

(3) Od 23 września 1993 roku - ZWUT wchodzi w skład grupy SIEMENS-a. Koncern ten staje się praktycznie właścicielem ZWUT - posiada bowiem ponad 90% akcji.

(4) Następny etap - to dalszy rozwój techniczno-ekonomiczny "fabryki" ZWUT/SIEMENS.

(5) Dalej - specjalizacja fabryki ZWUT/SIEMENS - w konkretnym typie sprzętu produkowanego głównie dla Telekomunikacji Polskiej. Od momentu związania się z SIEMENS-em - ZWUT oferuje na rynek polski (5a) elektroniczne centrale miejskie typu EWSD, (5b) małe centrale wiejskie SDE oraz (5c) inny sprzęt dla telekomunikacji.

(6) Otrzymany przez nas międzynarodowy znak jakości ISO 9000 potwierdza, że produkowany w ZWUT sprzęt cechuje się nowoczesnością, wysoką jakością i niezawodnością. Niezawodność - dotyczy elementów i całości produkowanych "struktur". Polega na: (a) wysokiej jakości elementów, (b) na precyzji funkcjonowania systemu, (c) precyzji prac w sferze - produkcji, montażu, procesów uruchamiania - urządzeń telekomunikacyjnych.

 

2. W stronę - światowego poziomu techniki łączności...

L.M.M. - Czy nadążamy za rozwojem światowej techniki łączności?

A.Ł. - Staramy się nadążać. Cytowany tu - krótki rys historyczny obrazuje długą i żmudną drogę rozwoju przedsiębiorstwa, które zawsze starało się pospieszać - za rozwojem techniki w świecie. Ostatnia zmiana ("fuzja" ZWUT-u - z SIEMENS-em) stanowiła szalony skok... To tak, jakby przesiąść się z Syrenki do Mercedesa. Najważniejsze, że zmiany te zostały zrozumiane przez załogę. Pracownicy fabryki ZWUT/SIEMENS (jak świadczy uzyskany znak jakości fabryki ISO) - umieją bardzo szybko dostosować się do nowoczesnej produkcji i świetnie dają sobie radę. Funkcjonujące w Polsce powiedzenie: "...jednak, Polak potrafi..." - ma tu potwierdzenie w faktach.

L.M.M. - Związek ZWUT-u oraz SIEMENS-a - daje wiele do myślenia na temat międzykulturowych przemian w Polsce - czy tak?

A.Ł. - Tak. Jednym z ciekawszych zjawisk, jakie zaszły w tej transformacji - to zetknięcie się dwóch środowisk - z Polski i z Niemiec. Spotykają się ludzie z krajów - o różnym stopniu rozwoju gospodarczego, technicznego i o różnej kulturze. Początkowa nieufność, obawa i brak otwartości - ze strony Polaków - w miarę rozwijania się kontaktów - przekształciły się w postawę śmiałą, otwartą i bez kompleksów.

Wiele osób ze ZWUT-u, w zetknięciu się z SIEMENS-em, zainteresowało się, przede wszystkim, funkcjonowaniem znanej Firmy, która odnosi sukcesy i ma wysoką markę międzynarodową.

 

3. Nowoczesne przedsiębiorstwo - pośród twórczych relacji międzykulturowych...

L.M.M. - Jak się tworzy nowoczesne przedsiębiorstwo? Jak funkcjonuje? Jak wygląda praca?

A.Ł. - To są pytania trudne i bardzo złożone. Odpowiem - skrótami. Niektórych zaskoczyła prostota i logiczność - w sferze większości rozwiązań technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, proponowanych - ze strony SIEMENS-a. Wspólna praca nauczyła też szacunku dla wiedzy, rzetelności, dokładności, dla postawy pełnego zaangażowania. Pewne "sztywne modele postępowania", charakterystyczne dla niemieckich kolegów - budziły zdziwienie polskich partnerów. Polacy - ze swoją "ułańska fantazją" - nie lubią się trzymać sztywnych ram oraz utartych reguł i "lubią chodzić na skróty".

L.M.M. - A jednak synteza ZWUT-u i SIEMENS-a - jest udana?

A.Ł. - Tak. Po pierwszym okresie "rozeznawania tematów" technicznych i ekonomicznych - zaczęto przełamywać lody. Przyszła kolej na bliższe kontakty - bezpośrednie i pozasłużbowe. Powstało wzajemne zaciekawienie innymi (słabo u nas znanymi) zwyczajami, tradycjami, kulturą. Wspólne zaczęto obchodzić święta państwowe. Wspólnie okazywały się uroczystości związane z Zakładem i jego pracownikami (imieniny, urodziny, pożegnania i jubileusze). Święta - głęboko zakorzenione w tradycji odwiecznej Wspólnej Europy - to najpiękniejsze chwile spotkań, wzajemnego przenikania się kultur. Język polski jest trudny - ale każde "nie przez Polaka wypowiedziane słowo po polsku" - wywołuje uśmiech i sympatię ze strony Polaków.

L.M.M. - Polacy uczą się języka niemieckiego - a Niemcy - języka polskiego?

A.Ł. - Tak. Stopniowo - tak się dzieje. Polska - to ciekawy kraj i ciekawi ludzie. Powinno się intensywnie działać w kierunku bliższego poznania się obu narodów. Dlatego SIEMENS - stara się, w miarę możliwości, pomagać i sponsorować działania, które porozumieniu służą.

 

4. Spotkanie międzykulturowe - w kręgu - techniki i ekonomii, sztuki i wartości uniwersalnych...

L.M.M. - Poproszę o przykłady - współpracy międzykulturalnej - inspirowanej przez "syntezę fabryk" - ZWUT/SIEMENS?

A.Ł. - ZWUT - oraz SIEMENS - współpracują z Laboratorium Przekładu Międzykulturowego. Rezultatem jest wydanie wierszy Heinricha Hoffmana w tłumaczeniu L.M.M. w pięknej książce W niebie i na ziemi. Znacząca okazała się współpraca z Laboratorium... przy edycji serii ekologiczno - kulturowej (otwartej trzema tomami esejów, wywiadów - skoncentrowanych wokół paradoksów komunikacji). Codzienna współpraca międzykulturowa - w ramach fabryki ZWUT /SIEMENS - i jej promieniowanie intensywne na zewnątrz - to obecny (7) etap historii naszego Zakładu.

L.M.M. - Synteza języków i kultur - to także synteza nauki, techniki i rozmaitych sztuk?

A.Ł. - Oczywiście. Oto - przykład. 11 maja oraz 12 czerwca 1995 roku - odbyły się w Krakowie wieczory na temat Paradoksów Komunikacji - popularyzujące powiązania kultur: polskiej - niemieckiej - judaistycznej - chrześcijańskiej. Były to spotkania w kręgu poezji - muzyki - filozofii... W wieczorach uczestniczyli twórcy z: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teatru Starego w Krakowie, Muzeum Narodowego, Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, zaproszeni goście, pracownicy fabryki ZWUT/SIEMENS oraz LPM - jako organizatorzy spotkań.

Także - w sferze kulturalno-edukacyjnej - SIEMENS ufundował cztery nagrody dla najlepszych studentów Politechniki Warszawskiej i będzie corocznie przyznawał tę nagrodę.

L.M.M. - Relacje międzykulturowe - to konkretna, codzienna współpraca - w polu jednego już (wspólnego) przedsiębiorstwa ZWUT/SIEMENS - ale i promieniowanie wartości uniwersalnych. Miejmy nadzieję, że model dobrej współpracy polsko-niemieckiej - ukształtowany przez fabrykę ZWUT/SIEMENS - wpłynie na innych...

A.Ł. - Byliśmy jedni z pierwszych - i to w bardzo zaniedbanej dziedzinie - "techniki łączności". Otwarcie granicy między Polską a Niemcami - spowodowało wzrost bezpośrednich kontaktów pomiędzy obu kulturami. Od początkowej wymiany handlowej - przechodzimy stopniowo do wymiany kulturalnej. Można zauważyć kontrasty obu kultur, także wynikające z pozostawienia Polski w izolacji komunistycznej przez 45 lat.

 

5. Promieniowanie - ze źródeł i horyzontów Wspólnego Świata...

L.M.M. - Bardzo trudne jest wychodzenie z izolacji...

A.Ł. - Tak. Dziś Polska - jest to kraj otwarty. Wielowymiarowe kontakty między kulturami (pod patronatem SIEMENS-a) - mają głęboką tradycję. Jestem optymistą - jeżeli chodzi o pozytywny, wzajemny wpływ obu narodów.

L.M.M. - Polsko - niemiecka współpraca w sferach techniki - ekonomii - komunikacji (w szerokim sensie) - mobilizuje. Czy tak?

A.Ł. - Oczywiście. Wydaje się, że Polacy - to wspaniały naród. W szybkim tempie odrabiają zaległości i dochodzą (a raczej wracają) do Europy.

L.M.M. - Dziękuję za rozmowę. Współpraca międzynarodowa w "obszarze fabryki" ZWUT/SIEMENS okazała się znacząca i dla losów seminarium - Laboratorium Przekładu Międzykulturowego. W sumie - doświadczenie pasjonujące. Jeszcze jeden dobry wzór w zakresie - promowania wartości konkretnych - a równocześnie uniwersalnych...

A.Ł. - Wspólna codzienna praca i wzajemne zrozumienie - to wielka wartość. Potwierdza to historia, obszary dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, optymistyczne myślenie o przyszłości.

 

6. Słownik

Generowanie sygnałów - wytwarzanie i wysyłanie sygnałów

System biegowy 32 A (Strowger) - system realizacji połączenia między abonentami oparty na wybieraku podnosząco­obrotowym. Wybierak taki miał przeważnie 100 pól (zestyków) w 10 rzędach poziomych i 10­ciu kolumnach pionowych. Przy wybieraniu cyfry np. 28 ruchome szczotki wybieraka (biegały) podnosiły się na drugi poziom (cyfry 2), a potem przesuwał się poziomo na 8­my zestyk pola w tym rzędzie (tj. do cyfry 8). System ten wytwarzał bardzo dużo hałasu.

System krzyżowy (Crossbar) - W systemie tym wybierak podnosząco­obrotowy zastąpiono wybierakiem krzyżowym. Uogólniając - można przyjąć, że kolumny zostały zastąpione mostkami - drążki zastąpiły rzędy. Wybierając np. cyfrę 28 - zadziałał drugi drążek i ósmy mostek, a na skrzyżowaniu tych dwóch elementów następowało połączenie. System ten zrewolucjonizował centrale telefoniczne, przede wszystkim je wyciszył.

System krzyżowy Pentaconta - jedno z najlepszych rozwiązań central systemu krzyżowego i jeden z ostatnich systemów elektro­mechanicznych. Następny krok - to centrale elektroniczne.

Technika analogowa przekazywania sygnałów - sposób przesyłania sygnałów polegający na analizie sygnału, zachowaniu go w takim kształcie - jaki jest. Poprzez wzmacnianie, korygowanie - danego sygnału starano się, aby doszedł do adresata w niezmienionej formie. System t.a.p.s. jest mało odporny na zakłócenia.

Technika cyfrowa przekazywania sygnału - najnowocześniejsza technika przekazu, polegająca na (z grubsza mówiąc) pocięciu sygnału na bardzo małe części, zakodowaniu ich w postaci zer i jedynek (0 i 1 - czyli braku sygnału i obecności sygnału), na przesyłaniu w tej formie do odbiorcy. Tam sygnał jest dekodowany i odtwarzany, praktycznie wiernie. System - bardzo odporny na różnego rodzaju zakłócenia.

Teletransmisja - przesyłanie sygnałów nieraz na bardzo duże odległości. Może to być sygnał telefoniczny, telewizyjny, lub inny.

EWSD - elektroniczne centrale cyfrowe - opracowane w laboratoriach SIEMENS-a. Posiadają najnowsze rozwiązania techniczne i mogą spełniać rolę central miejskich, tranzytowych i międzymiastowych jednocześnie.

SDE - elektroniczne centrale cyfrowe małej pojemności. Przeznaczone są głównie dla wsi. Jest to uproszczona wersja EWSD.

ISO 9000 - najwyższy międzynarodowy znak jakości - przyznawany przez komisję europejską. Wyroby oznaczone tym znakiem spełniają określone i bardzo wysokie wymagania.

Operator - właściciel sieci - oferujący określone usługi telefoniczne, teletransmisyjne, transmisje radiowe, telewizyjne itp.


Copyright by Ludwika Malewska-Mostowicz - Laboratory of Intercultural Translation
[Ostatnia modyfikacja: 15 lutego 2000 r.]

Adres e-mail: lpm@kki.net.plskrzynka 


[Strona główna | Informacja o Laboratorium | Teksty]